หน้าแรก

รู้จักบ้านพาณิชย์กุล

บรรยากาศภายในบ้าน

แผนที่เดินทาง

ภาพถ่ายการปฏิบัติฯ
บ้านพาณิชย์กุล เป็นอาคาร 5 ชั้น

แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ชั้น 5 - ห้องกรรมฐาน และห้องพักพระวิืปัสสนาจารย์

ชั้น 4 - ห้องอาหาร , ห้องครัว , ห้องพักโยคีชาย ,

            ห้องน้ำโยคีชาย และห้องน้ำโยคีหญิง

ชั้น 3 - ห้องพักโยคีหญิง และห้องน้ำโยคีหญิง

ชั้น 2 - ห้องพักโยคีหญิง และห้องน้ำโยคีหญิง

ชั้น 1 - ห้องรับแขก , ห้องลงทะเบียน และห้องน้ำ
 

- Sati99.com (เดิม)

- Sati99.com (ใหม่)

- วัดภัททันตะอาสภาราม

- ตาณัง เลณัง เฉลิมราชฯ

- ยุวพุทธิกสมาคมฯ

"ห้องกรรมฐาน"สำหรับปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ ฟังธรรม
   
 
"ห้องอาหาร"

          

จัดอาหารแบบมังสวิรัติสำหรับโยคี

มีน้ำดื่ม เครื่องดิ่ม และเครื่องชง ไว้บริการตลอดเวลา
 
"ห้องพักโยคี"

          

ติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง (และมีเตียงสำหรับโยคีทุกท่าน เริ่ม มีนาคม 2553)

มีที่นอน และชุดเครื่องนอน (ซักใหม่ทุกครั้ง) เตรียมไว้ให้แล้ว
 
"ห้องรับแขก และห้องลงทะเบียน"

          

สำหรับกรอกใบสมัคร ถ่ายรูป และลงทะเบียน

( ทุกท่านต้องลงทะเบียนที่ชั้น 1 ก่อน จึงจะสามารถขึ้นไปเข้าห้องพักได้ )