"สถานปฏิบัติธรรม บ้านพาณิชย์กุล"

เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ก่อตั้งโดย คุณไพบูลย์ และคุณจรรย์ภรณ์ พาณิชย์กุล

สำหรับใช้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ (แบบดูอาการพอง-ยุบของท้อง)

โดยบ้านพาณิชย์กุล เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจและตั้งใจจริง

เพื่อให้มีโอกาสได้เข้าปฏิบัติธรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

หน้าแรก

รู้จักบ้านพาณิชย์กุล

บรรยากาศภายในบ้าน

แผนที่เดินทาง

ภาพถ่ายการปฏิบัติฯ

       
 
 

- Sati99.com (เดิม)

- Sati99.com (ใหม่)

- วัดภัททันตะอาสภาราม

- ตาณัง เลณัง เฉลิมราชฯ

- ยุวพุทธิกสมาคมฯ

   

   


แผนที่เดินทางไป วัดวิปัสสนาติกขวราราม (วังน้ำเขียว) ของ พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร


ประกาศจากทางบ้า่นพาณิชย์กุล เรื่อง "ช่องทางการติดต่อกับบ้านพาณิชย์กุล" (21/01/2013)

          เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับบ้านพาณิชย์กุล ขอความกรุณาท่านติดต่อทางโทรศัพท์
์หมายเลข 08-6574-7963 ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณจรรย์ภรณ์ พาณิชย์กุล(เจ้าของบ้าน) เท่านั้นครับ

โดยเราได้ทำการยกเลิก E-mail ของบ้านพาณิชย์กุลที่เคยใช้ไปแล้ว เนื่องจากปัญหาบางประการ
ซึ่งหากเรามีช่องทางการติดต่ออื่นๆเพิ่มเติม (เช่น Facebook) เราจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ทันที ขอบคุณครับ

                                  สถิติผู้เข้าชม :